Twee Berkjes - Klachten

KLACHTEN

Wat te doen bij een klacht

Bij een klacht is de eerste stap te proberen onderling tot een oplossing te komen. Als een rechtstreekse oplossing tussen lifecoach / facilitator en persoon niet mogelijk blijkt, is de volgende stap een oplossing te vinden in samenspraak met een onafhankelijk expert.

Proces klachtenprocedure

Elke klachtenprocedure vindt in principe plaats binnen een bestek van minimaal één en maximaal tweeënhalve maand. De procedure start na ontvangst van de, per e-mail verzonden, brief waarin de klacht wordt beschreven. De ontvangstbevestiging van de brief volgt binnen één week. Binnen twee weken worden de partijen uitgenodigd voor een bemiddelingsgesprek met de onafhankelijke expert  naar keuze van degene die de klacht heeft ingediend. Het streven is dat het gesprek binnen twee weken plaatsvindt. De onafhankelijke expert leidt het gesprek. De klachtencommissie doet binnen twee weken na dit gesprek uitspraak en brengt alle betrokkenen van haar uitspraak op de hoogte.

Uitspraak door onafhankelijk expert

Na behandeling en beoordeling van de klacht stelt de onafhankelijk expert op het gebied van verbindende communicatie beide partijen schriftelijk op de hoogte van haar bevindingen. In haar uitspraak geeft zij een duidelijke onderbouwing in eenvoudige taal of zij de klacht gegrond acht, welke consequenties dit met zich meebrengt en welke maatregelen zij treft. De uitspraak is voor alle partijen bindend.